Mục sư Huỳnh Quốc Khánh – Từng Trãi Kinh Nghiệm Ơn Chúa – Những Cửa Mở Vào Ơn Chúa

· · 16/08/2016

Nhưng, rồi đó, con cái Y-sơ-ra-ên sẽ trở lại tìm kiếm Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, và Đa-vít vua mình. Chúng nó sẽ kính sợ mà trở về cùng Đức Giê-hô-va, và được ơn Ngài trong những ngày sau rốt.
Ô-sê 3:5

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh – Từng Trãi Kinh Nghiệm Ơn Chúa – Những Cửa Mở Vào Ơn Chúa

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh là Mục Sư Trưởng , sáng lập viên của Hội Thánh Báp Tít Việt Nam tại Houston, Texas. Ngoài việc chăn dắt khoảng hơn 500 tín đồ, ông cũng tham gia vào việc lãnh đạo và cố vấn cho một số mục vụ trong thành phố, như Union Baptist Association, Mission Houston and Somebody Cares Houston.

Tải về 500 bài giảng Mp3 của Mục sư Huỳnh Quốc Khánh ở link sau:

http://nguonsusong.us/download-500-bai-giang-mp3-cua-muc-su-huynh-quoc-khanh.html
Muc su Huynh Quoc Khanh - Tung trai kinh nghiem on cua Chua - Nhung cua mo vao on Chua