Mục sư Huỳnh Quốc Khánh – Từng Trãi Kinh Nghiệm Ơn Chúa -Bước Đi Trong Ơn Chúa

· · 16/08/2016

Người lành được ơn của Đức Giê-hô-va;
Nhưng Đức Chúa Trời định tội cho người toan mưu ác.
Châm ngôn 12:2

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh – Từng Trãi Kinh Nghiệm Ơn Chúa -Bước Đi Trong Ơn Chúa

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh là Mục Sư Trưởng , sáng lập viên của Hội Thánh Báp Tít Việt Nam tại Houston, Texas. Ngoài việc chăn dắt khoảng hơn 500 tín đồ, ông cũng tham gia vào việc lãnh đạo và cố vấn cho một số mục vụ trong thành phố, như Union Baptist Association, Mission Houston and Somebody Cares Houston.

Tải về 500 bài giảng Mp3 của Mục sư Huỳnh Quốc Khánh ở link sau:

http://nguonsusong.us/download-500-bai-giang-mp3-cua-muc-su-huynh-quoc-khanh.html
Muc su Huynh Quoc Khanh - Tung trai kinh nghiem on cua Chua - Buoc di trong on Chua