Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Phát trực tiếp Sunday Service, 11h15 Tối 18 tháng 10 VN

175


Phát lại Sunday Service …11h15 Tối 18 tháng 10 VN, 11h15 Sáng ngày 18 tháng 10 USA năm 2015.Chương trình Thờ phượng của Hội thánh VBC – Mục sư Huỳnh Quốc Khánh

Xin vui lòng bấm nút Play để xem nếu bạn dùng di động. Xin cám ơn!

Truyền Hình Trực Tiếp Từ Hội Thánh VBC
Đây là cầu nối giữa website Nguồn Sự Sống và Hội thánh VBC – Mục sư Huỳnh Quốc Khánh. Giúp bạn có thể theo dõi trực tuyến các hoạt động Thờ phượng, Huấn luyện, học Kinh thánh với VBC

Thờ phượng hàng tuần:
Ở Việt nam bạn có thể theo dõi từ lúc 11h30 Tối chủ nhật
Ở USA bạn có thể theo dõi từ lúc 11h30 Sáng chủ nhật

Bạn có thể xem lại các chương trình đã phát, đang phát hay lịch phát ở link sau:
Truyền hình trực tiếp từ Hội Thánh VBC >>