Mục sư Huỳnh Quốc Khánh – Khai Phóng Sự Hiện Diện Mang Lại Chữa Lành Của Chúa

· · 17/08/2016

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh – Khai Phóng Sự Hiện Diện Mang Lại Chữa Lành Của Chúa

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh là Mục Sư Trưởng , sáng lập viên của Hội Thánh Báp Tít Việt Nam tại Houston, Texas. Ngoài việc chăn dắt khoảng hơn 500 tín đồ, ông cũng tham gia vào việc lãnh đạo và cố vấn cho một số mục vụ trong thành phố, như Union Baptist Association, Mission Houston and Somebody Cares Houston.

Tải về 500 bài giảng Mp3 của Mục sư Huỳnh Quốc Khánh:

http://nguonsusong.us/download-500-bai-giang-mp3-cua-muc-su-huynh-quoc-khanh.html
Muc su Huynh Quoc Khanh - Khai phong su hien dien mang lai chua lanh cua Chua