Mục sư Huỳnh Quốc Khánh – Cầu Nguyện Cho Sự Phát Triển Của Hội Thánh VBC

· · 17/08/2016

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh – Cầu Nguyện Cho Sự Phát Triển Của Hội Thánh VBC

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh là Mục Sư Trưởng , sáng lập viên của Hội Thánh Báp Tít Việt Nam tại Houston, Texas. Ngoài việc chăn dắt khoảng hơn 500 tín đồ, ông cũng tham gia vào việc lãnh đạo và cố vấn cho một số mục vụ trong thành phố, như Union Baptist Association, Mission Houston and Somebody Cares Houston.

Tải về 500 bài giảng Mp3 của Mục sư Huỳnh Quốc Khánh:

http://nguonsusong.us/download-500-bai-giang-mp3-cua-muc-su-huynh-quoc-khanh.html
Muc su Huynh Quoc Khanh - Cau nguyen cho su phat trien VBC.