Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Cầu nguyện cho sự phát triển của Hội Thánh VBC, 8h30- 22- 12- 2015

4

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Cầu nguyện cho sự phát triển của Hội Thánh VBC, 8h30- 22- 12- 2015


Phát lại:.. Cầu nguyện cho sự phát triển của Hội Thánh VBC 8h30- 22- 12- 2015, Hội thánh VBC – Mục sư Huỳnh Quốc Khánh

Truyền Hình Trực Tiếp Từ Hội Thánh VBC
Đây là cầu nối giữa website Nguồn Sự Sống và Hội thánh VBC – Mục sư Huỳnh Quốc Khánh. Giúp bạn có thể theo dõi trực tuyến các hoạt động Thờ phượng, Huấn luyện, học Kinh thánh với VBC

Thờ phượng hàng tuần:
Ở Việt nam bạn có thể theo dõi từ lúc 11h Tối chủ nhật
Ở USA bạn có thể theo dõi từ lúc 11h Sáng chủ nhật

Bạn có thể xem lại các chương trình đã phát, đang phát hay lịch phát ở link sau:
Truyền hình trực tiếp từ Hội Thánh VBC >>