Cùng Chạy Với Những Người Vĩ Đại Của Chúa: Ê-sai

362

Cùng Chạy Với Những Người Vĩ Đại Của Chúa: Ê-sai

Thế thì, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta.

Hê-bơ-rơ 12:1